Instytucja opiekuna dziennego została stworzona jako substytut żłobka, jednakże coraz częściej mówi się iż jest alternatywa dla niani. Kim jest opiekun dzienny, jakie należy spełnić wymagania by nim zostać? Czy korzystanie z opiekuna dziennego jest popularne w naszym kraju? Instytucję opiekuna dziennego powołano w ustawie z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235). Generalnie opiekuna dziennego rozumie się jako zinstytucjonalizowaną formę opieki nad dziećmi, obok żłobków oraz klubów dziecięcych, będącą alternatywą dla rodziców, którym nie udało się zapisać swoich skarbów do żłobka, inaczej mówiąc, zabrakło dla nich miejsca. Opiekun to osoba zatrudniona przez gminę na umowę – zlecenie. (więcej…)