Zmiany wprowadzone wraz z nowelizacją ustawy dotyczącej urlopów macierzyńskich wprowadziły szereg dodatkowych udogodnień i przywilejów. Niestety pojawiły się również negatywne opinie na temat niektórych zmian, jak chociażby brak możliwości równoczesnego podjęcia urlopu przez ojca i matkę. Kwestią, którą chcielibyśmy omówić w tym miejscu, jest zasiłek macierzyński, a konkretniej – wysokość i zasady jego otrzymywania.

Warto zaznaczyć już na wstępie, że zmiany ustawowe bezpośrednio nie dotknęły wysokości otrzymywanych przez matki świadczeń. Podobnie jak wcześniej, nadal przysługuje im średnie wynagrodzenie, wyliczone na podstawie ostatnich 12-stu przepracowanych miesięcy. Ponadto, młode matki zachowają również prawo do otrzymywania wszelkich należnych im premii i dodatków. W efekcie, sytuacja finansowa młodych matek w żadnym wypadku nie ulegnie jakimkolwiek zmianom wraz z rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego.

Kolejną nowością są zmiany dotyczące matek, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Od dnia dzisiejszego, kobiety prowadzące własne przedsiębiorstwa będą otrzymywać zasiłek wyliczany na podstawie deklarowanych składek ZUS, których wysokość jest naturalnie uzależniona od faktycznych dochodów danej firmy. Warto zaznaczyć, że rozwiązanie to może okazać się bardzo korzystne, ponieważ osoby prowadzące własną działalność mają możliwość wyboru najbardziej opłacalnego systemu odprowadzania tych składek.

Okres, przez który zasiłek macierzyński będzie wypłacany, uwarunkowany jest głównie od liczby dzieci, które przyjdą na świat podczas jednego porodu. Dla przykładu, w przypadku urodzenia jednego dziecka, zasiłek będzie wypłacany przez 20 tygodni, jeżeli natomiast urodzą się nam pięcioraczki – okres ten zostanie wydłużony nawet do 37 tygodni.