Od nowego roku mamy nowe zasady dotyczące urlopu macierzyńskiego. Teraz można już nie pracować i dalej otrzymywać zasiłek nawet przez cały rok, a dodatkowo przysługuje nawet bonusowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski. Jak to dokładnie wygląda teraz? Zobaczmy.

Po urodzeniu dziecka matka lub ojciec mogą wykorzystać urlop macierzyński trwający 20 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka – 14 tygodni jest zarezerwowane tylko dla matki. Pamiętajmy, ze podstawowy urlop jest obligatoryjny i należy wykorzystać go w całości. Bezpośrednio po jego wykorzystaniu można, ale nie trzeba, wykorzystać 6 tygodniowy, dodatkowy urlop macierzyński.
dziecko 1Fakultatywnie przysługuje nam jeszcze urlop rodzicielski wynoszący 26 tygodni. Warunkiem jest wykorzystanie bezpośrednio przed nim w pełnym wymiarze czasu urlopu macierzyńskiego dodatkowego – 6 tygodniowego w przypadku jednego dziecka oraz 8 tygodniowego w przypadku dwojga lub więcej dzieci.
W sumie możemy wykorzystać 52 tygodnie urlopu w przypadku urodzenia się jednego dziecka, dłużej jeżeli urodzi się nam więcej pociech. Przez ten cały czas mamy prawo otrzymywać zasiłek macierzyński, zależny od poziomu wymiaru składek naszego ubezpieczenia zdrowotnego. Pod uwagę brane są składki za ostatnie 12 miesięcy, mniej jeżeli pracowaliśmy lub posiadamy działalność gospodarczą krócej. Jak wygląda urlop gdy urodzi się nam więcej dzieci? Wiemy już, że w przypadku urodzenia się jednego dziecka mamy możliwość wykorzystania 52 tygodni urlopu. W przypadku dwójki dzieci urlop wydłuża się do 65 tygodni, trójki dzieci – do 67 tygodni, czwórki dzieci – do 69 tygodni, piątki i większej ilości – maksymalnie do 71 tygodni.
W momencie rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego mamy dwie opcje – albo otrzymujemy przez pierwsze 6 miesięcy 100% zasiłku macierzyńskiego, a przez kolejne 6 miesięcy 60% lub przez cały okres otrzymujemy 80% zasiłku. Jeżeli zrezygnujemy z urlopu rodzicielskiego to przez cały okres urlopu macierzyńskiego otrzymamy 100% zasiłku macierzyńskiego. Składając wniosek o urlop możemy z góry założyć czy wykorzystamy wszystkie przysługujące nam prawa, jeżeli z urlopu będzie korzystać tylko mama, to na wniosku należy odnotować, iż tata z przysługującego mu prawa nie będzie korzystał. Pamiętajmy, że bez względu na wszystkie opcje opisane powyżej, tacie dalej przysługuje urlop ojcowski wynoszący 14 dni, bez względu na ilość urodzonych dzieci.
dziecko 2Po wykorzystaniu urlopu podstawowego mama może wrócić do pracy na maksymalnie ½ etatu nie rezygnując z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. W takim przypadku należy złożyć pisemny wniosek do pracodawcy, który musi go uwzględnić, chyba, że organizacja czasu pracy lub rodzaj wykonywanej pracy na to nie pozwalają. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek powiadomienia, pracownika o zaistniałej sytuacji. Takie same zasady co dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dotyczą urlopu rodzicielskiego. Duże udogodnienie mają osoby posiadające własne firmy – można działalność gospodarczą prowadzić (nawet w czasie urlopu obligatoryjnego) bez limitów zarobkowych, jedynie należy opłacać składki na ubezpieczenia zdrowotne, bez przymusu opłacania pozostałych składek.
Nowe zasady są korzystne dla rodziców chcących pierwsze miesiące życia dzieci spędzić ze swoimi pociechami, nie tracąc źródła utrzymania. Dodatkowe możliwości dzielenia się urlopem między rodzicami również są na plus. Nie pozostaje nic innego jak tylko korzystać.