Każdy rodzic ma świadomość, iż jego dziecko różni się od swoich rówieśników. Jedne dziecko będzie całkowicie spokojne, drugie natomiast niesforne i kłopotliwe. Jednak dla każdego dziecka w wieku przedszkolnym można znaleźć pewne cechy charakterystyczne, które będą łączyły wszystkie dzieci.
przedszkolePrzedszkolaki to wspaniali obserwatorzy, każda nowa rzecz która ujrzą, każdy nowy dźwięk który usłyszą jest zapamiętywany. Z powodu braku doświadczenia dziecko każdą nowość będzie przyjmowało bezkrytycznie, nawet jeżeli takie informacje będą nieprawdziwe, szkrab je zapamięta uznając za jak najbardziej realne. Dzięki gromadzeniu wszelkich informacji, dziecko będzie mogło do nich powrócić i porównać do nich każde nowe doświadczenie. Dzięki temu u dziecka rozwijają się emocje, uczucia, pragnienia, inteligencja i współżycie społeczne. Zadaniem rodziców lub opiekunów dzieci jest ułatwiać im poznawanie świata, zwracanie uwagi na nieprawidłowości, dzięki czemu przedszkolak będzie mógł ocenić daną sytuację. Jedną z najważniejszych aktywności każdego przedszkolaka jest zabawa. Czemu dzieci lubią się bawić? Wynika to z ich osobistych potrzeb oraz zainteresowań. Dzięki zabawie rozwija ono swoje zainteresowania, poszerza umiejętności, doświadczenia oraz przeżycia. Obecnie wykorzystuje się ową chęć przedszkolaka do zabawy w celach edukacyjnych oraz wychowawczych, ponieważ takie działanie wywołuje u dziecka największe zainteresowanie. Należy jednak pamiętać, iż taka zabawa przyniesie wymierne korzyści tylko wtedy gdy jest atrakcyjna, a dziecko będzie rozumiało jej sens. Przedszkolaki kierowane naturalną potrzebą stale próbują poszerzać granice dla niech określone. Przez ciągłe próby ich przekraczania dziecko poznaje otaczający je świat oraz co się stanie w momencie gdy posunie się za daleko. Rodzic powinien jednak pamiętać, by pewne granice nie mogły być przez dziecko przekraczane, ponieważ często są to granice bezpieczeństwa.
Małe dzieci są również pewne siebie i bardzo często porażki ich nie zniechęcają. Mniej więcej do wieku siedmiu lat każde dziecko przejawia ogromną wiarę we własne umiejętności oraz sukces, pomimo ciągłych porażek, czy słabych wyników w realizacji celów. Dzieci są niemal pewne, że wszystko co chcą osiągnąć uda się im zrealizować bez problemu. Dopiero w szkole podstawowej dzieci zaczynają rozumieć co mogą osiągnąć, a czego nie. Rodzice powinni pamiętać, iż przedszkolakocenianie i współzawodnictwo przedszkolaków może przynieść więcej strat niż korzyści.
Dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje również delikatna struktura osobowości. Rodzice mogą się starać by ich pociechy miały same pozytywne odczucia, a i tak pewne nawet niedostrzegalne sytuacje mogą powodować, iż u dziecka utrwalą się informacje o poczuciu mniejszej wartości. Często gdy występują konflikty między rodzicami, dzieci na takie sytuacje reagują braniem poczucia winy na siebie. Takie sytuacje mogą prowadzić do rozwoju agresji lub prób dominacji u małego dziecka. Dlatego bardzo ważne jest by poznać psychikę dziecka jeszcze gdy jest maluszkiem.