Dobry start to rządowy program socjalny, który pozwala na uzyskanie dodatkowych 300 zł dla swojego dziecka rozpoczynającego nowy rok szkolny. Taka wyprawka przyda się nie jednej rodzinie, dlatego warto znać zasady jak pozyskać te konkretne wsparcie.

2130411462_01b69bec06_zW zeszłym roku dobry stary cieszył się nie małą popularnością i nie dziwi, iż w tym roku rząd postanowił przedłużyć program socjalny aby ponownie można było skorzystać ze wsparcia. Zacznijmy od tego kto może ubiegać się o wsparcie. Otóż mamy tutaj 4 podmioty: rodzice, opiekunowie prawni, opiekunowie faktycznie oraz osoby uczące się (chodzi o pełnoletnich uczniów, którzy nie są na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub mają prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym albo ugodą sądową). W przypadku gdy dziecko jest po opieką naprzemienną to każdy z rodziców może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty na dziecko. Programem objęci są dwie kategorie uczniów – ci którzy ukończyli 20 lata oraz ci którzy ukończyli 24 lata (jeżeli posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych).

zasilek-macierzynskiUczniowie muszą się uczyć w takich placówkach i ośrodkach jak: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponad gimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Program nie obejmie dzieci w przedszkolu oraz studentów. Wniosek można składać od 1 sierpnia do 30 listopada w formie papierowej lub o miesiąc wcześniej w wersji elektronicznej poprzez portal emp@tia lub bankowość elektroniczną. Wraz z wnioskiem należy mieć przygotowany dokument tożsamości – paszport lub dowód osobisty. Na pieniądze będzie trzeba poczekać do dwóch miesięcy lub w przypadku złożenia wniosku w lipcu i sierpniu do 30 września. Pieniądze można otrzymać na konto bankowe, przekazem pocztowym lub gotówką w urzędzie. W przypadku odmowy udzielenia wsparcia można skorzystać z odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego w ciągu 14 dni.