Urlop macierzyński jest formą finansowego wsparcia dla kobiet, które zdecydowały się na urodzenie dziecka. Nie od dziś wiadomo, że pogodzenie realizacji zawodowej z wychowywaniem małego człowieka jest, w większości przypadków, po prostu niewykonalne. Dlatego też postanowiliśmy przybliżyć w tym miejscu najistotniejsze kwestie związane z urlopem macierzyńskim.

W pierwszej kolejności, powinniśmy jasno określić, komu właściwie ów urlop przysługuje. Otóż ubiegać się o niego mogą wszystkie matki, które w momencie urodzenia dziecka, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Wraz z przyjściem dziecka na świat, matka uzyskuje szereg przywilejów, nie tylko socjalnych, ale również pracowniczych. Warto zaznaczyć, że urlop macierzyński nie przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie, studentkom, oraz naturalnie – kobietom niezatrudnionym.

Jeżeli zdecydujemy się na podjęcie urlopu macierzyńskiego, z pewnością zainteresuje nas również inna kwestia. Chodzi mianowicie o pewien rodzaj pracowniczej nietykalności, polegającej na tym, że jeżeli w momencie urodzenia dziecka, matka była zatrudniona na podstawie umowy o pracę, to pracodawca w żadnym wypadku nie może nas zwolnić. Wyjątkiem od tej reguły są jedynie szczególne przypadki, m.in. ogłoszenie upadłości firmy bądź zamknięcie zakładu pracy. Pełną listę tego typu ewentualności precyzują konkretne przepisy, których z uwagi na objętość, nie będziemy tu bliżej przytaczać.

Ostatnią, wartą omówienia, kwestią pozostaje ubezpieczenie matki. Wszelkiego typu składki, takie jak ubezpieczenie emerytalne bądź rentowe, odprowadzane są automatycznie przez budżet państwa za pośrednictwem ZUS’u.

Na koniec pragniemy uspokoić wszystkie przyszłe mamy. Rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego wcale nie oznacza uciążliwej walki z biurokracją. Wystarczy, że złożymy naszemu pracodawcy odpowiedni wniosek (jego całkowita objętość to pół strony A4, wzór z łatwością znajdziemy w internecie). W praktyce natomiast, często nie musimy go nawet wypełniać, ponieważ do ubiegania się o urlop macierzyński wystarczy już nawet zwykłe zaświadczenie ze szpitala.