Od 2 stycznia 2016 roku rodziców czekają kolejne, tym razem miłe zmiany w przepisach dotyczących urlopów rodzicielskich. Ma być łatwiej połączyć życie rodzinne z zawodowym, a przynajmniej takie są założenia. W sierpniu prezydent podpisał ustawę, która pozwala na uelastycznienie i wydłużenie urlopu rodzicielskiego.
Jak przekonuje ustawodawca, celem niniejszych przepisów jest ułatwienie godzenia życia rodzinnego z zawodowym poprzez uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopów związanych z opieką nad dziećmi, a także dostosowanie innych uprawnień przysługujących pracującym rodzicom. Nowelizacja przewiduje między innymi włączenie obecnego dodatkowego urlopu macierzyńskiego, który trwa 6 tygodni, do urlopu rodzicielskiego, który obecnie trwa 26 tygodni. Ma to na celu uproszczenie systemu urlopów, ponieważ oba te przywileje dotyczą tego samego i niepotrzebnie obecnie komplikują ów system.
Inną nowością jest możliwość wykorzystania urlopu rodzicielskiego. Ustawodawca wydłużył termin, w którym będzie można skorzystać z tego urlopu. W chwili obecnej urlop ten wykorzystywany jest w pierwszym roku życia dziecka. dzieckoZmiana ma umożliwić elastyczniejsze wykorzystanie tego czasu z dzieckiem. W chwili obecnej rodzice ponad rocznego dziecka mogą wziąć bezpłatny urlop wychowawczy. Nowelizacja dopuszcza wykorzystanie części urlopu rodzicielskiego, to jest 16 tygodni, do czasu ukończenia przez brzdąca 6 lat. Oznacza to, że rodzic będzie mógł zaplanować sobie w dowolny sposób wykorzystanie tego czasu na przestrzeni 6 lat.
Nowością jest także łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze godzin. Pozwoli to na wydłużenie urlopu rodzicielskiego w sposób proporcjonalny do wymiaru czasu pracy. Limit jednak został wskazany na 64 tygodnie lub 68 w przypadku ciąży mnogiej. Dodatkowo wydłużony został okres na wykorzystanie urlopu ojcowskiego. Do stycznia 2016 roku czas ten wynosił pierwszy rok życia dziecka. Po nowelizacji ustawy ojcowie będą mogli wykorzystać przysługujący im urlop ojcowski w ciągu dwóch pierwszych lat życia dziecka oraz będzie on mógł być rozbity na tygodnie, czyli w tygodniowych częściach.urlop-rodzicielski
Ustawa ma wejść w życie z początkiem stycznia 2016 roku. Wyjątkiem jest przepis Kodeksu Pracy mówiący o obowiązku skorzystania z 8-tygodniowego urlopu macierzyńskiego po porodzie, w przypadku gdy matka nie opiekuje się dzieckiem, które zostało umieszczone w zakładzie opiekuńczym, oddane do pieczy zastępczej lub porzucone. Ten przepis wchodzi w życie od 1 marca 2016 roku.
Cieszy fakt, iż ustawodawca dostrzega potrzeby młodych rodziców oraz trendy i wymaganie, jakie rządzą dzisiejszym rynkiem pracy. Elastyczne wykorzystanie urlopów rodzicielskich pozwoli na szybszy powrót do pracy przy jednoczesnym poszanowaniu życia rodzinnego. To bardzo ważne dla rozwoju dziecka, by rodzic mógł zaplanować urlop rodzicielski tak, aby być z malcem jak najdłużej. Połączenie urlopu rodzicielskiego z dodatkowym urlopem macierzyńskim jest dobrym rozwiązaniem pod względem ujednolicania i uproszczania systemu urlopowego dla rodziców. Prostsze zasady i przepisy służą lepszemu przestrzeganiu i egzekwowaniu prawa zarówno przez pracowników jak i pracodawców.