Od kiedy możliwe jest wykorzystywanie urlopów macierzyńskich, tacierzyńskich i wychowawczych, Polacy będący rodzicami gremialnie wykorzystują te możliwości, by jak najdłużej spędzać czas ze swoimi dziećmi. Ta statystyka cieszy polityków społecznych, pedagogów oraz psychologów, o ile oczywiście czas spędzony z dziećmi jest dla oby stron dobry, ciekawy i pełen zabawy i miłości. Jak pokazują statystyki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ponad 560 tysięcy rodziców w 2016 roku od stycznia do września wykorzystało przysługujący im urlop.
dziecko-stopaPrzeważającą liczbę z tychże 560 tysięcy osób stanowią kobiety. To właśnie one najczęściej poświęcają swoją karierę zawodową na rzecz wychowywania dzieci. W 2016 roku w omawianym okresie czasu 442,4 tysiące kobiet odbywały urlop. Natomiast zaledwie 120,6 tysięcy mężczyzn wykorzystało taką możliwość, co cieszy, choć liczba nie jest imponująca. Jak wskazują statystyki, 164,2 tysiące rodziców skorzystało z urlopu rodzicielskiego.
Ministerstwo przekonuje, iż jest to liczba o dwadzieścia osiem tysięcy osób większa niż w takim samym okresie czasu w poprzednim roku. Ojcowie, którzy wykorzystali urlop tacierzyński dali w sumie liczbę ponad dwudziestu dwóch tysięcy osób.
Rok 2016 przyniósł małą rewolucję w urlopach rodzicielskich, bowiem od stycznia bieżącego roku rodzice mogą skorzystać z dwóch rodzajów urlopów. Pierwszy rodzaj urlopu to urlop macierzyński w wysokości 20 tygodni od narodzin dziecka. Drugi urlop to urlop rodzicielski, który może trwać 32 tygodnie, co razem daje 52 tygodnie czyli cały rok. Jeśli na świat przyjdą wieloraczki, urlopy odpowiednio wydłużają się i urlop macierzyński trwa od 31 do 37 tygodni, a rodzicielski może trwać do 34 tygodni, co razem daje od 65 tygodni do aż 71. Pierwsza część urlopu, tj. 14 tygodni przeznaczonych jest wyłącznie dla matki dziecka lub dzieci i nikt inny nie może z niego skorzystać. Pozostałą częścią rodzice mogą się podzielić między sobą. Do tego ojcowie mogą skorzystać z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego, którego wykorzystanie może mieć miejsce do 2 lat od urodzin dziecka. Ten urlop także może być podzielony na dwie części i wykorzystany kiedy ojcu będzie pasować, przy zastrzeżeniu nieprzekraczalnej granicy 2 lat dziecka.
mama-i-dzieckoDługość urlopów w przypadku wieloraczków zależy od liczby dzieci urodzonych w jednej ciąży. Ważne jest także to, że aż do szesnastu tygodni urlopu rodzicielskiego rodzic będzie mógł wykorzystać kiedy mu będzie pasowało, jednak nie zaraz po wykorzystaniu innej części urlopu rodzicielskiego.
Urlopy rodzicielskie cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem i popularnością. Rodzice chętnie korzystają z możliwości poświęcenia się dzieciom i sprawom wychowawczym niż zawodowym. Taki kontakt sprawia, że dzieciaki lepiej znoszą w późniejszym czasie rozłąkę, lepiej się rozwijają i szybciej uczą. Poprawia to także ich inteligencję emocjonalną i umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami.