Program 500 plus cieszy się niezwykłą popularnością. Pieniądze na pierwsze lub kolejne dziecko pomagają wielu rodzinom. Jeżeli chcesz dalej korzystać z tego wsparcia to pamiętaj, iż od 1 sierpnia 2017 roku należy na nowo złożyć odpowiednie wnioski.
Już od początku sierpnia rodziny chcące skorzystać ponownie ze wsparcia finansowego 500 plus muszą złożyć wnioski o jego przyznanie. Dotyczy to dwóch grup rodzin – tych, które korzystały już
z programu i chcą go dalej kontynuować oraz tych, które chcą po raz pierwszy przystąpić do programu. Środki będą przyznawane od początku października do końca września 2018 roku. Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek – listownie, osobiście lub przez Internet. Należy pamiętać, iż rodziny, które korzystają już z programu również muszą złożyć wniosek. W przypadku złożenia kompletnego wniosku w sierpniu otrzymuje się gwarancję ciągłości świadczenia, dlatego nie należy zwlekać i odkładgromadka dzieciać tego etapu na później. Jak wspominaliśmy świadczenie będzie wypłacane od października – jednak należy uzbroić się w cierpliwość ponieważ fizycznie pieniądze mogą znaleźć się na koncie dopiero pod koniec miesiąca. Jeżeli wniosek zostanie złożony we wrześniu
to świadczenie za październik oraz listopad zostaną wypłacone do końca listopada, a w przypadku osób składających wniosek dopiero w październiku to świadczenie za trzy miesiące (październik, listopad oraz grudzień) zostaną wypłacone do końca grudnia 2017 roku.
Obecnie mamy 3 formy złożenia wniosku – jak wspominaliśmy – list, wizyta osobista oraz Internet. Wszelkie formularze oraz wnioski znajdziemy w gminie, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej wyznaczonej w danej gminie. Osobiście składamy wniosek w którymś
z wyżej wymienionych urzędów. Listowanie należy wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.
W przypadku formy Internetowej mamy cztery możliwości: Profil Zaufany, bankowość elektroniczna, ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia lub PUE ZUS.
Jakie nastąpiły zmiany? Główne zasady wsparcia są takie jak poprzednio jednak wprowadzono zmiany dotyczące likwidacji różnych niepożądanych zjawisk. Głównie dotyczyły one podawania niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, pobieraniu świadczenia przez osoby, które nie zamieszkiwałydzieci
w Polsce lub np. dopasowywaniu różnymi mechanizmami dochodu do wymogów programowych. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie zmuszony dołączyć do wniosku zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, który potwierdzi ustalenie alimentów na rzecz dziecka od drugiego z rodziców. Osoby rozliczające się na podstawie ryczałtu będą musiały dostarczyć zaświadczenie od naczelnika urzędu skarbowego o formie opłaconego podatku czy wysokości podatku.
Zmiany dotycząc wszystkich chcący ubiegać się o wsparcie finansowe z programu 500 plus. Pamiętajmy – im wcześniej złożymy wnioski tym szybciej otrzymamy pieniądze na nasze konto.