Program Rodzina 500 plus to sztandarowy program ogłoszony przez obecnie rządzącą partię, który wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Niedługo stuknie pierwszy rok programu, a więc będzie to dobry czas na zebranie wszelkich informacji o dotychczasowym przebiegu, podsumowaniu i wprowadzeniu ewentualnych zmian.
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zapewniła, iż zmian w samym programie nie będzie. 9436653177_fd00cc9d2c_zDotyczy to zmian w wysokości świadczenia, definicji i samego kryterium otrzymania świadczenia. Pani minister dała do zrozumienia, iż dopiero po roku funkcjonowania programu będzie można wysnuć jakiekolwiek wnioski, które będą miały wpływ na podejmowanie jakichkolwiek decyzji dotyczących programu. Jednak mamy już 9 miesięcy od czasu uruchomienia programu i pewne wnioski można już skonkretyzować.
Dzięki programowi znacznie zwiększył się import strych aut do Polski. Sam program miał również wpływ na sprzedaż urządzeń AGD. Środki pieniężne z programu był wydawane przez rodziców głównie na jedzenie oraz ubrania oraz na wyjazdy wakacyjne (odnotowano wzrost o 15% względem roku 2015). Sam program przyczynił się również do niestabilnej sytuacji firm udzielających pożyczek krótkoterminowych. Tyle jeżeli o pozytywne informacje idące z rynku. Niestety istnieją już badania, które wskazują, iż dodatek rodzinny jest wykorzystywany do zakupu używek takich jak alkohol oraz papierosy. Inny niepokojący trend jest taki, iż dzięki programowi ponad 200 tysięcy osób zrezygnowało z pracy (w tym jest ogromny odsetek kobiet).
Wszelkie zebrane informacje są niepokojącym zjawiskiem. Założeniem programu jest wsparcie rodziny, co samo przez się rozumiane powinno być jako polepszenie jakości życia naszych dzieci. Powinna to być pomoc nie tylko na bieżące potrzeby, ale również dająca lepszy start na przyszłość dla naszych pociech. Dobrym pomysłem byłoby przeznaczenie części tych pieniędzy na wynagrodzenie dla osób opiekujących się dziećmi zawodowo. Dzięki opiece niań rodzice będą w stanie w większym stopniu zaangażować się w swoje życie zawodowe, co mogłoby przynieść wymierne korzyści. Właśnie taki program wprowadziło miasto Szczecin. Kwota z tego programu ma być przeznaczana na dofinansowanie do prywatnego żłobka lub opiekę niani. Jest to program prorodzinny, który ma dać rodzicom możliwość szybszego powrotu na rynek pracy, bez utraty odpowiedniej opieki dla dzieci.7744573402_a3f93275e8_z
Program 500 plus dalej trwa. Rząd Beaty Szydło zyskuje dzięki temu ogromną popularność nie tylko w Polsce. W sierpniu 2016 roku w Rydze minister Elżbieta Rafalska odebrała nagrodę Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin za „wybitne osiągnięcia w sferze prowadzenia polityki prorodzinnej”. Miejmy tylko nadzieję, iż sam program, którego idea jest niezaprzeczalnie słuszna, nie będzie początkiem spadku gospodarczego, którego konsekwencje mogą się odbić nie tylko na zawodzie opiekunek do dzieci, ale na wielu polskich rodzinach.