W okresie letnim zaczyna się szukanie odpowiedniego przedszkola dla małych pociech. Oferta przedszkoli publicznych jest troszkę uboższa od przedszkoli prywatnych, jednak koszt posłania dziecka do przedszkola publicznego jest dużo niższy niż w przypadku opłacania przedszkola prywatnego. Co prawda oferta zajęć dodatkowych w placówkach prywatnych jest szersza i bardziej rozwijająca dziecko, jednak przedszkola publiczne starają się również nie pozostawać w tyle i za dodatkową opłatą oferują dodatkowe zajęcia.
Zdarza się jednak, że dziecko nie dostanie się do przedszkola publicznego, w prywatnym nie ma już miejsca, a niania jest zbyt drogą inwestycją w spokój rodziców. Na przeciw takim i podobnym sytuacjom wychodzą punkty punkt-przedszkolnyprzedszkolne. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty rodzic może zapisać swoją pociechę do przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego czy zespołu przedszkolnego.
Dzieci mogą być przyjęte do punktów przedszkolnych oraz przedszkoli od 3 do 5 roku życia. W punktach przedszkolnych grupy zaczynają się od trójki dzieci i nie mogą przekroczyć liczby dwudziestu pięciu osób. Punkty przedszkole mają obowiązek realizacji podstawy programowej takiej samej co przedszkole. Różnicą jest tutaj fakt, iż wymogi infrastrukturalne są łagodniejsze dla punktu niż dla przedszkola. Punkty mogą być otwierane na przykład w mieszkaniach. Naturalnie muszą być przystosowane dla zadeklarowanej liczby dzieci i do potrzeb tychże dzieciaków. Różnicą jest także częstotliwość prowadzonych zajęć. W punkcie przedszkolnym zajęcia odbywają się przez cały rok, uwzględniając oczywiście przerwy w odbywaniu się zajęć dydaktycznych, to jest wakacje, ferie, przerwy świąteczne, i tak dalej.
Wymiar godzin opieki na dziećmi w ujęciu tygodniowym uzależniony jest od liczby dzieci, jednak dziecko nie powinno przebywać w placówce krócej niż trzy godziny dziennie. I tak w grupie liczącej od trójki do dwunastki dzieci zajęcia nie powinny odbywać się w wymiarze krótszym niż 12 godzin tygodniowo. Dla grupy od trzynastu do szesnastu osób liczba godzin nie powinna być mniejsza niż 15 godzin tygodniowo, natomiast dla grup do siedemnastu podopiecznych do dwudziestu – 20 godzin tygodniowo. Gdy do punktu uczęszcza grupa dwudziestu pięciu przedszkoledzieciaków, zajęcia w wymiarze tygodniowym powinny obejmować 25 godzin w tygodniu. Ciekawostką jest fakt, że w zajęciach mogą uczestniczyć także rodzice. Nauczyciele muszą mieć odpowiednie kwalifikacje, co akurat jest takim samym wymogiem jak w przypadku przedszkoli.
Punkt przedszkolny powinien znajdować się jak najbliżej miejsca zamieszkania dziecka. Placówka powinna posiadać odpowiednie pomoce dydaktyczne i w przypadku czasu pobytu dziecka przekraczającego 5 godzin dziennie, powinny mieć miejsce na leżakowanie, a pościel i leżaki muszą mieć możliwość identyfikacji dziecka.
Wygląda na to, że punkty przedszkolne stają się doskonałą alternatywą dla przedszkoli nie tylko publicznych, ale i tych niepublicznych i prywatnych. Nieco łagodniejsze wymogi ich otwierania oraz możliwość otrzymania dofinansowania na ich otworzenie sprawiają, że w przypadku wyżu demograficznego oraz opieszałości władz w tworzeniu przedszkoli, punkty mogą zdominować rynek przedszkolny.