W polityce prorodzinnej następują wielkie zmiany. Rządowy program 500 + święci triumfy, urzędy zasypywane są wnioskami o świadczenie na kolejne dziecko. Zmiany dotykają jednak także innych elementów mających wspomóc rodziców w wychowywaniu dzieci. Zmiany znalazły się także w urlopach wychowawczych. Urlop wychowawczy najczęściej wykorzystywany jest przez tych rodziców lub opiekunów, którzy z różnych względów (najczęściej finansowych i organizacyjnych) nie mogą wrócić do pracy, gdyż nie mają opieki dla dziecka.
Takie przypadki mogą mieć miejsce, gdy nie ma dziadków do pomocy lub są oni niewydolni (schorowani, niepełnosprawni, sami potrzebują opieki, mieszkają w innym mieście/ wsi etc.) albo zarobki jednego z rodziców są na tyle niewysokie, że w całości pokryłyby koszt zatrudnienia opiekunki, co się nie opłaca. Zatem rodzic decyduje się na wykorzystanie bezpłatnego urlopu wychowawczego.dzieci
Rok 2016 przynosi zmiany w przepisach dotyczących tego urlopu. Po pierwsze będzie go można wykorzystać do 6 roku życia dziecka. Przed nowelizacją urlop można było wykorzystać do 5 roku życia dziecka. W przypadku dziecka niepełnosprawnego termin wykorzystania tego urlopu wydłuża się do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Termin ten liczy się w ujęciu kalendarzowym, czyli do końca roku, w którym dziecko osiągnęło wiek limitujący. Długość urlopu została określona na 36 miesięcy, czyli na 3 lata. Jest jednak pewien haczyk – jeden rodzic nie może wykorzystać całego urlopu, tj. 36 miesięcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy drugi rodzic nie żyje, jest pozbawiony, ma ograniczone lub zawieszone prawa rodzicielskie lub gdy nie przysługują mu takie prawa.
Warto jednak zaznaczyć, że rodzice mogą przebywać na urlopie wychowawczym jednocześnie. Nowością jest fakt, że mogą wykorzystać tak urlop cały, jaki im przysługuje. W poprzedniej wersji można było jednocześnie wykorzystać maksymalnie 4 miesiące urlopu.
dzieci-praca-mamaUrlop wychowawczy można wykorzystać w jednej lub kilku częściach. Oczywiście skutkuje to zawieszeniem praw i obowiązków pracownika i pracodawcy, więc rodzic nie otrzymuje pensji.
Aby otrzymać urlop wychowawczy opiekun/ rodzic musi złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu takiego urlopu. Wniosek ten składa się nie później niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Jeśli okoliczności ulegną zmianie, to można anulować urlop poprzez złożenie pisemnego wniosku o wycofanie tamtego dokumentu. Należy zachować termin 7 dni przed rozpoczęciem urlopu.
W trakcie trwania urlopu oraz w okresie, gdy pracodawca wie o pójściu na takowy przez pracownika, ten nie może być zwolniony. Oczywiście sytuacja ta nie może mieć miejsca w przypadku upadku firmy lub jej likwidacji, a także w przypadku gdy zwolnienie jest uzasadnione i winę za nie ponosi pracownik.