W naszym ostatnim artykule dotyczącym nietolerancji laktozy skupiliśmy się na wyjaśnieniu czym jest sama laktoza, jakie są jej podstawowe objawy oraz jakie są jej przyczyny. Dzisiaj zapraszamy do dalszej części artykułu kończącego już rozpoczętą tematykę

mlekoNietolerancja laktozy może mieć też charakter wtórny czyli wynikać z przejściowych lub utrwalonych niedoborów enzymu, do których doszło w efekcie różnych chorób i czynników. Te natomiast mogą doprowadzić do uszkodzenia nabłonka jelit i kosmków jelitowych, produkujących laktazę. Te choroby to przede wszystkim martwicze zapalenie jelita, mukowiscydoza, choroba Leśniowskiego-Crohna, czy zakażenia pasożytnicze przewodu pokarmowego, np. lamblioza. Kosmki i nabłonek jelitowy może zostać zniszczony również na skutek stosowania niektórych leków lub w trakcie chemioterapii.U niektórych dzieci nietolerancja laktozy może być też związana z naturalnym procesem stopniowego „wygaszania” produkcji enzymu laktazy. Najwyższa aktywność laktazy występuje u noworodków i niemowląt w okresie karmienia piersią, a później, w miarę wprowadzania innych niż mleko, za sprawą genów, jej produkcja stopniowo się zmniejsza, by zupełnie zaniknąć w okresie dojrzewania.

dzieckoNależy pamiętać, iż jeżeli podejrzewamy że nasze dziecko może mieć problemy z przyswajaniem laktozy to konieczna będzie wizyta u specjalisty. On powinien zlecić odpowiednie testy na nietolerancję laktozy. Ich rodzaj zależy od wieku naszego dziecka i tak niemowlęta najczęściej poddawane są próbie eliminacji i prowokacji. Oznacza to, że produkty zawierające laktozę są eliminowane z jadłospisu dziecka na dwa tygodnie i zastępowane mieszankami bezlaktozowymi. Rodzice w tym czasie obserwują czy nieprzyjemne objawy dalej występują. Jeżeli po powrocie do produktów z laktozą objawy się pojawią to mamy wykrytego winowajcę. Pozostały dzieciom można wykonać badanie ogólne kału pod kątem odczynu pH stolca – te dane jednak nie zawsze są miarodajne. Jak przebiega leczenie nietolerancji? Z diety eliminujemy wszystkie produkty zawierające cukier mleczny na tak długo jak trzeba. W przypadku wrodzonego niedoboru enzymu laktazy rygorystyczna dieta musi trwać do końca życia, bo organizm nie toleruje nawet niewielkiej ilości laktozy. Przy niemowlakach potrzebne będzie specjalne mleko na receptę, chociaż dostępne są na rynku również takie na które recepta nie będzie potrzebna. Później kupują produkty żywnościowe należy zwracać uwagę na to czy zwierają napis bez laktozy, lub dokładnie czytać skład. Z nietolerancją wrodzoną da się żyć. Jedyne co należy robić to myśleć przy kupowaniu, a później konsumowaniu produktów.