Wybór żłobka dla naszej pociechy to poważna sprawa. Oddajemy nasz skarb w obce ręce i w większości wypadków nawet nie wiemy co się z nim dzieje w ciągu dnia. Wybierając żłobek musimy się zastanowić czy lepiej jest zapłacić więcej i skorzystać z usług żłobka prywatnego, czy jednak spróbować się dostać do żłobka publicznego.

żłobekPo pierwsze cena. Z reguły żłobek publiczny jest tańszy od prywatnego. Piszemy z reguły bo niestety w każdym mieście jest nieco inaczej. Wydawałoby się, że żłobki publiczne są darmowe, jednak nie. W zależności od miasta trzeba zapłacić za jeden miesiąc od 150 do 350 i więcej złotych. Do tego dochodzą koszty posiłków, chociaż z reguły pieniądze za „niewykorzystane” jedzenie podczas absencji dziecka są zwracane. W żłobkach prywatny często mamy jedną stałą stawkę za wszystko, w tym za posiłki, które nie są zwracane za nieobecność dziecka. Po drugie jedzenie. W żłobku państwowym rodzice nie mają wielkiego wpływu na menu. Można nawet stwierdzić, że nie mają go wcale. To nie jest żłobek prywatny, z którego można zrezygnować praktycznie w każdym momencie, jeżeli nam się coś nie będzie podobało. W żłobkach państwowych jest mało miejsc, więc rodzice zazwyczaj nie grymaszą. W żłobku prywatnym menu jest często uzgadniane z rodzicami, poza tym pracownicy żłobka podchodzą do sprawy z większa empatią niż w żłobku państwowym. Pod trzecie opieka. Istnieje błędne (zazwyczaj) przekonanie, że w żłobkach publicznych dochodzi do patologii. Badania nie potwierdzają takiego stanu rzeczy. Rzeczywiście w żłobkach prywatnych opieka jest lepsza (większa ilość opiekunów przypadających na jedno dziecko) niż w publicznych, jednak nie jest to wyznacznik bezpieczeństwa danej placówki.

dzieckoKolejną sprawą są przepisy prawa. Definicja żłobka pochodzi jeszcze z zeszłej epoki, co niestety często przekłada się na rzeczywistość. Zdarza się, że placówki państwowe to po prostu przechowalnie dzieci, do momentu powrotu rodzica z pracy. Dzieci mają robić to co cała grupa, nie ma miejsca na indywidualizm oraz rozszerzenie programu dla dziecka. Dyrektorzy placówek, muszą omijać obowiązujące przepisy, by móc dostosować się do potrzeb rynkowych, czego nie musza robić żłobki prywatne. Po piąte – informacje. Oddając dziecko pod opiekę osób zatrudnionych w żłobku publicznym mamy gwarancję (chociaż dyplom nie zawsze jest wystarczający do pracy z dziećmi), iż osoba tam zatrudniona posiada odpowiednie wykształcenie i przygotowanie zawodowe. W żłobkach prywatnych jest różnie. Jeżeli dana jednostka to żłobek w rozumieniu przepisów prawa to nie ma żadnego problemu, jednak czasami się zdarza, że przedsiębiorca pod nazwą żłobek ukrywa inne instytucję, taką jak świetlica, centrum zabaw czy klub malucha. To jest bardzo niebezpieczne ponieważ albo nie ma tam żadnych wymogów lub są one znacznie uproszczone. Dlatego tak ważne jest sprawdzenie każdorazowo żłobka prywatnego tak by później nie pluć sobie w brodę.

Kwestia wyboru żłobka zawsze zostaje w gestii rodziców. Dobrze jest poradzić się osób, które z usług danej placówki korzystały – taka wiedza jest pomocna, chociaż nie zawsze adekwatna do rzeczywistości. Sprawdzenie w kilku źródłach będzie najlepszym rozwiązaniem.